Introduktion
Att driva näringsverksamhet
Att ha anställda
Ekonomi
Yrkestrafik
Transport
Säkerhet
Avslutning

YK Gods – Incoterms

Incoterms, eller International Commerce Terms, är en serie av internationella handelstermer, standardiserade avtalsbegrepp, om hur varutransportkostnader och ansvar ska fördelas mellan köpare och säljare.

Incoterms omfattar frågor som rör leveranser mellan köpare och säljare. Detta inkluderar hur produkter ska transporteras, vem som betalar för vad, import- och exportklarering, och vem som bär risken vid olika delar under transporten.

Incoterms-termerna är indelade i fyra grupper. Man kan se det som en övergång av ansvar där E-gruppen innebär mest ansvar för köparen, som minskar i F- och C-grupperna för att slutligen helt övertas av säljaren i D-gruppen. 

När köparen eller dennes ombud hämtar varorna hos säljaren. Köparen har allt ansvar. Säljaren säljer varan till köparen från sina lokaler i det egna landet. 

EXW – Ex-Works (tillgängligt på säjarens lager)

 • Köparen står för nästan alla kostnader och risker under transportprocessen.
 • Säljarens enda uppgift är att se till att köparen får tillgång till varorna.
 • När köparen har tillgång till varorna övergår ansvaret till denne (inklusive att lasta dem).

Risken övergår från säljare till köpare på säljarens lager, kontor eller där varorna hämtas.

Säljaren ska leverera varorna till ett transportmedel som är köparens eller som köparen kontrakterat. Detta kan exempelvis vara en båt i en internationell hamn. När varan är lastad övergår risken till köparen. Köparen ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten.

FCA – Free Carrier

 • Det är säljarens uppgift att leverera varorna till fraktförare kontrakterad av köparen vid en överenskommen plats.
 • Säljaren måste även exportklarera varorna.

Risken övergår från säljare till köpare när köparens förste fraktförare tar emot varorna.

Säljaren står för kostnaden för huvudtransporten. Risken övergår dock till köparen i och med att varan lastats på till exempel det fartyg som ska transportera den.

CPT – Carriage Paid To

 • Samma säljaransvar som vid FCA med skillnaden att säljaren står för transportkostnaden.
 • Precis som vid FCA är det säljarens ansvar att klarera varorna för export.

Risken övergår från säljare till köpare när köparens förste fraktförare tar emot varorna.

CIP – Carriage and Insurance Paid to

 • Samma säljaransvar som vid CPT med skillnaden att säljaren även betalar för att försäkra varorna.
 • Säljaren är endast skyldig att teckna en försäkring med minimalt skydd. Om köparen vill ha mer omfattande försäkring måste denne ordna det själv.

Risken övergår från säljare till köpare när köparens förste fraktförare tar emot varorna.

Här ska säljaren stå för alla kostnader och risker till dess att köparen fått varorna till angiven plats.

DAT – Delivered At Terminal

 • Säljaren ansvarar för kostnaderna och risken med att transportera varorna till överenskommen terminal.
 • Terminalen kan vara en flygplats, ett lager, en gata eller en containerplats.
 • Säljaren ordnar med exportklarering och lastar av varorna vid terminalen.
 • Köparen står för importklarering och alla relaterade avgifter.

Risken övergår från säljare till köpare vid terminalen.

DAP – Delivered At Place

 • Säljaren står för kostnaderna och risken med att transportera varor till en överenskommen adress.
 • Varorna anses vara levererade när de är vid adressen och redo att lastas av.
 • Export- och importansvaret är detsamma som vid DAT (levererat på angiven terminal).

Risken övergår från säljare till köpare när varorna är redo att lastas av vid överenskommen adress.

DDP – Delivered Duty Paid

 • Säljaren tar nästan fullt ansvar under transporten och står för alla kostnader och risken med att transportera varorna till den överenskomna adressen.
 • Säljaren ser även till att varorna är redo att lastas av, uppfyller export- och importkrav samt betalar eventuella avgifter. 

Risken övergår från säljare till köpare när varorna är redo att lastas av vid den överenskomna adressen.

cookie
Vi gillar kakor

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, och det är bra både för dig och oss. Du kan läsa mer om våra cookies här.